Visum til Norge

  Informasjon om utstedelse av visum til Norge. Les mer:

 

VISUM TIL NORGE 

1.  Om visum

2.  Søknadsskjema

3.  Hvor kan man søke om visum

4.  Krav til visumsøknad

5.  Dokumenter som må fremvises grensekontrollen

6.  Visum for privatbesøk

7.  Businessvisum

8.  Turistvisum

9.  Transittvisum (B-visum)

10. Behandlingstid

11. Saksbehandlingsgebyr for visum

12. Invitasjon

13. Reiseforsikring

14. Utenrikspassets gyldighet

15. Kontaktinformasjon

16. Åpningstider for besøkende

17. Ofte stilte spørsmål

 

Om visum

Når Norge er hovedreisemålet, rettes søknaden om norsk Schengenvisum til norsk utenriksstasjon. 

C-visum for privat-, forretnings- og turistbesøk kan gis for en periode på opp til 90 dager.
Visumpliktige utlendinger kan oppholde seg i Norge/Schengen-området i opptil 90 dager i løpet av de siste 6 måneder.    


Visum gir ikke tillatelse til å arbeide i Norge. Arbeid uten lønn regnes også som arbeid i denne sammenheng.

 

Hvor kan man søke om visum

SCHENGENVISUM TIL NORGE                            

 

Søknad om visum til Norge gjøres i det land der man er statsborger
eller i det land der man har fast, offisiell oppholdstillatelse.

Vennligst velg statsborgerskap (eller fast oppholdssted):

RUSSLAND (generelt)

 

KAUKASUS

SENTRAL-ASIA

St. Peterburg
Leningrad obl.
Novgorod obl.
Pskov obl.
 

 

UKRAINA

 

ARMENIA

KAZAKHSTAN

HVITERUSSLAND

ASERBAJDSJAN

 

 KIRGISISTAN

Murmansk obl
Arkhangelsk obl.
Nenets AO

MOLDOVA

GEORGIA
TADSJIKISTAN

 

 

TURMENISTAN

Karelen 

 

 

 

 USBEKISTAN

Kaliningrad

 

Øvrige Russland

 

RUSSLAND

Søkere fra St. Petersburg, Leningrad fylke, Novgorod fylke og Pskov fylke skal søke om visum til Norge ved det norske generalkonsulatet i St. Petersburg.

 

Søkere fra Murmansk fylke, Arkhangelsk fylke og søkere fra Nenets autonome område skal søke om visum til Norge, Sverige og Nederland ved det norske generalkonsulatet i Murmansk.

 

Søkere fra republikken Karelen kan enten søke ved det norske generalkonsulatet i St. Petersburg eller ved det norske generalkonsulatet i Murmansk.

 

Søkere fra Kaliningrad skal søke ved Sveriges generalkonsulat i Kaliningrad.

 

Søkere fra det øvrige Russland skal søke ved den norske ambassaden i Moskva.  

 

UKRAINA
Søkere fra Ukraina skal søke om visum til Norge ved den norske ambassaden i Kiev.

 

HVITERUSSLAND
Søkere fra Hviterussland skal søke om visum til Norge ved den franske ambassaden i Minsk. Dersom visum ikke kan innvilges, henvises søkeren til den norske ambassaden i Kiev.

 

MOLDOVA
Søkere fra Moldova skal søke om visum til Norge ved den norske ambassaden i Bucuresti.

 

 

KAUKASUS

Søkere fra Armenia skal søke om visum til Norge ved den franske ambassaden i Jerevan.
Dersom visum ikke kan innvilges, henvises søkeren til den norske ambassaden i Moskva.
Kvittering på at søknaden har vært behandlet av representerende ambassade (betalt saksbehandlingsgebyr) må legges ved.      

 

Søkere fra Aserbajdsjan skal søke om visum til Norge ved den norske ambassaden i Baku.

 

Søkere fra Georgia skal søke om visum til Norge ved den franske ambassaden i Tbilisi. Dersom visum ikke kan innvilges, henvises søkeren til den norske ambassaden i Baku.

 

SENTRAL-ASIA

Søkere fra Kasakhstan skal søke om visum til Norge ved den norske ambassaden i Astana. Tel: +7 7172 551100. E-post: emb.astana@mfa.no

 

Søkere fra Kirgisistan skal søke om visum til Norge ved den tyske ambassaden i Bisjkek.

 

Dersom visum ikke kan innvilges, henvises søkeren til den norske ambassaden i Moskva. Kvittering på at søknaden har vært behandlet av representerende ambassade (betalt saksbehandlingsgebyr) må legges ved.

 

Søkere fra Tadsjikistan skal søke om visum til Norge ved den tyske ambassaden i Dusjanbe.

 

Dersom visum ikke kan innvilges, henvises søkeren til den norske ambassaden i Moskva. Kvittering på at søknaden har vært behandlet av representerende ambassade (betalt saksbehandlingsgebyr) må legges ved.

 

Søkere fra Turkmenistan skal søke om visum til Norge ved den tyske ambassaden i Asjgabat. Tel: (+99) (312) 363 515; (+99) (312) 363 517-21;grembtkm@online.tm

 

Dersom visum ikke kan innvilges, henvises søkeren til den norske ambassaden i Moskva. Kvittering på at søknaden har vært behandlet av representerende ambassade (betalt saksbehandlingsgebyr) må legges ved.

 

Søkere fra Usbekistan skal søke om visum til Norge ved den italienske ambassaden i Tasjkent.

 

Dersom visum ikke kan innvilges, henvises søkeren til den norske ambassaden i Moskva. Kvittering på at søknaden har vært behandlet av representerende ambassade (betalt saksbehandlingsgebyr) må legges ved.

 

Krav til visumsøknad

VENNLIGST VELG FORMÅL MED REISEN:

PRIVATBESØK

FORRETNINGSBESØK

TURISTREISER

TRANSITT

 

BARN

Alle vedlegg må også legges ved visumsøknader for barn under 18 år.

I tillegg:
Barn som reiser med én av foreldrene, må legge ved notarielt bekreftet samtykke fra den andre forelderen, samt fødselsattest.
Barn som reiser alene må legge ved notarielt bekreftet samtykke fra begge foreldre, samt fødselsattest. Barn under 6 år betaler ikke sakbehandligsgebyr.

 

Dokumenter som må fremvises grensekontrollen

Visumpliktige utlendinger som skal på privatbesøk til Norge, må kunne fremvise invitasjon, UDIs garantiskjema for besøk og reiseforsikring til grensekontrollen ved innreise til Norge/Schengen- området.

Man kan bli nektet innreise til Norge, hvis nevnte dokumentasjon ikke kan fremvises grensekontrollen.

Forretningsbesøkende må kunne fremvise invitasjon og reiseforsikring til grensekontrollen ved innreise til Norge/Schengen-området.

Individuelle turister må kunne fremvise reiseforsikring, reservasjon/bekreftelse på betalt hotellopphold (alle overnattinger) og beskrivelse av reiserute med overnattingssteder (dag for dag).

Innehavere av multivisum fremviser gyldig forsikring ved hver innreise til Norge/Schengen-området.

 

Visum for privat besøk

Ved privatbesøk skal søknaden inneholde følgende dokumentasjon:

Utfylt søknadsskjema. Fylles ut på engelsk eller norsk. En russisk oversettelse av skjemaet finner du her.  Et passbilde i farger limt på søknadsskjema (størrelse ca 3x4, lys bakgrunn). Utenrikspass som er gyldig minst tre måneder utover forventet retur til hjemlandet. Reiseforsikring som dekker minst 30 000 Euro og hele perioden og alle dagene det økes om. Les mer om forsikringer her. Saksbehandlingsgebyr på 1500 rubler (russiske og ukrainske borgere). Les mer om gebyr her.
 • Ved privatbesøk må den som inviterer også fylle ut garantiskjema. 
  Garantiskjemaet fås hos det lokale politiet i Norge og blir underskrevet og stempletder mot at garantisten dokumenterer identitet og inntekt. NB. I Oslo er det kun politiets utlendingsseksjon som stempler dette dokumentet. Besøksadresse: Storgata 33. Åpningstider: Mandag - torsdag fra kl. 08.15 til 13.00, fredag fra kl. 08.15 til 11.00.

 

Invitasjonen skal skrives som et brev fra den som inviterer til den inviterte.

 

  Følgende informasjon skal være med:

 • Navn, adresse, personnummer (11 siffer) og telefonnummer til den som inviterer. Hvis man inviterer på vegne av (russisk) ektefelle: navn og personnummer (11 siffer) eller DUF-nummer på denne.
 • Navn, adresse, fødselsdato og passnummer til den som inviteres.
 • Tidspunkt, varighet og sted for besøket.
 • Opplysninger om forholdet mellom søkeren og referansepersonen.Hos personer som ikke er beslektet, må det dokumenteres når og hvor partene personlig har truffet hverandre tidligere.
 • Opplysninger om hvem som dekker utgiftene i forbindelse med besøket.
 • Ambassaden og generalkonsulatene forbeholder seg retten til å kreve informasjon utover det ovenstående.

 

           

           Lever kopi, fremvis original

 • Visumavdelingen tar kun i mot kopier av reiseforsikring, økonomisk garantiskjema og invitasjoner.
 • Behold originaldokumentene selv, men fremvis disse når kopiene leveres.
 • Ambassaden har ikke kapasitet til å ta kopier av forsikring, invitasjon eller garantiskjema.
 • Kopier av forsikring, invitasjon eller garantiskjema kan leveres personlig, pr telefaks eller som scannet vedlegg til e-post. 
 • Hvis kopier leveres pr telefaks eller e-post, kan ambassaden i etterkant be om å få fremvist orignale dokumenter.

 

 Businessvisum

 

Ved forretningsbesøk skal søknaden inneholde følgende dokumentasjon:

Utfylt søknadsskjema. Fylles ut på engelsk eller norsk.

Et passbilde i farger limt på søknadsskjema (størrelse ca 3x4, lys bakgrunn). Utenrikspass som er gyldig minst tre måneder utover forventet retur til hjemlandet. Reiseforsikring som dekker minst 30 000 Euro og hele perioden og alle dagene det økes om.
Les mer om forsikringer her.  Saksbehandlingsgebyr på 1500 rubler (russiske og ukrainske borgere). 
Les mer om gebyr her. Invitasjon fra firma/organisasjon i Norge.  
Klikk her for opplysninger som må være med i invitasjonen 
                             

Invitasjonen skal være skrevet på firmaets/organisasjonens brevark, og må være  
underskrevet av daglig leder (evt. person i tilsvarende stilling). Det må informere om stillingen til den som har underskrevet. Firmaets norske organisasjonsnr må fremkomme i invitasjonen.
       

Følgende informasjon skal være med:

Navn, fødselsdato og passnummer til den som inviteres. 
Tidspunkt, varighet og sted for besøket. 
Opplysninger om hensikten med besøket (hva skal den inviterte gjøre i Norge). 
Opplysninger om hvem som dekker kostnadene ved reisen.

Ved søknader om multivisum må behovet for flere innreiser begrunnes,

blant annet ved at tidspunkt og sted for flere planlagte besøk spesifiseres.

Økonomisk garanti, dersom det er søkerens arbeidsgiver i Russland som dekker
kostnadene.   

     

               Lever kopi, fremvis original

 • Visumavdelingen tar kun i mot kopier av reiseforsikring, økonomisk garantiskjema og invitasjoner.
 • Behold originaldokumentene selv, men fremvis disse når kopiene leveres.
 • Ambassaden har ikke kapasitet til å ta kopier av forsikring, invitasjon eller garantiskjema.
 • Kopier av forsikring, invitasjon eller garantiskjema kan leveres personlig, pr telefaks eller som scannet vedlegg til e-post. 
 • Hvis kopier leveres pr telefaks eller e-post, kan ambassaden i etterkant be om å få fremvist orignale dokumenter.

 

 

 

Turistvisum

Ved turistreiser skal søknaden inneholde følgende dokumentasjon:

 • Utfylt søknadsskjema. Fylles ut på engelsk eller på norsk.
 • Et passbilde i farger i størrelse 3x4 eller 4x6 cm.
 • Utenrikspass med gyldighet i tre måneder utover forventet retur til hjemlandet.
 • Reservasjon av hotell, camping osv.
 • Reservasjon av billetter tur/retur. 
 • Reiseforsikring, evt. bilforsikring og kopi av vognkort dersom søker skal reise med privatbil.
 • Dokumentasjon på at søker har midler til å dekke utgiftene ved reise/opphold.
 • Attest fra arbeidsgiver.
 • Beskrivelse av reiserute og overnattingssteder (dag for dag).

Saksbehandlingsgebyr er 1500 russiske rubler for borgere av Russland og Ukraina. 

          

           Lever kopi, fremvis original

 • Visumavdelingen tar kun i mot kopier av reiseforsikring, økonomisk garantiskjema og invitasjoner.
 • Behold originaldokumentene selv, men fremvis disse når kopiene leveres.
 • Ambassaden har ikke kapasitet til å ta kopier av forsikring, invitasjon eller garantiskjema.
 • Kopier av forsikring, invitasjon eller garantiskjema kan leveres personlig, pr telefaks eller som scannet vedlegg til e-post. 
 • Hvis kopier leveres pr telefaks eller e-post, kan ambassaden i etterkant be om å få fremvist orignale dokumenter.

                                                                                                           

 

Transittvisum (B-visum)

 

Visumpliktige utlendinger som skal reise til/fra Svalbard gjennom Norge, skal søke om transittvisum (B-visum) til Norge.

Sjømenn som skal mønstre på båt i Norge, eller NIS/NOR-registrert båt i Schengen søker transittvisum.

Transittivsum kan innvilges for 2 eller flere innreiser med opptil 5 dagers gyldighet pr innreise. Dvs. at man kan oppholde seg i Norge/Schengen-området i opptil 5 dager på vei til Svalbard og i opptil 5 dager på vei tilbake fra Svalbard til hjemlandet.

Sjømenn som skal på kurs/opplæring i Norge med varighet i mer enn 5 dager, kan søke ordinært C-visum. Den norske referansen må i invitasjonen informere om formålet og behovet for et C-visum, med oversikt over planlagte møter/kurs/seminarer. I de tilfeller hvor sjømannen skal mønstre på NIS/NOR-skip kreves det ikke reise- og sykeforsikring.

 

Søknaden skal inneholde følgende dokumentasjon:

 • Utfylt søknadsskjema. Fylles ut på engelsk eller norsk.
 • Et passbilde i farger limt på søknadsskjema (størrelse ca 3x4, lys bakgrunn).
 • Invitasjon.
 • Utenrikspass som er gyldig minst tre måneder utover forventet retur til hjemlandet.
 • Reiseforsikring som dekker minst 30 000 Euro og hele perioden og alle dagene det økes om.
  Les mer om forsikringer her.
 • Reservasjon av billetter tur/retur. 
 • Beskrivelse av reiserute.
 • Saksbehandlingsgebyr på 1500 rubler (russiske og ukrainske borgere). 
  Les mer om gebyr her.

 

          

           Lever kopi, fremvis original

 • Visumavdelingen tar kun i mot kopier av reiseforsikring, økonomisk garantiskjema og invitasjoner.
 • Behold originaldokumentene selv, men fremvis disse når kopiene leveres.
 • Ambassaden har ikke kapasitet til å ta kopier av forsikring, invitasjon eller garantiskjema.
 • Kopier av forsikring, invitasjon eller garantiskjema kan leveres personlig, pr telefaks eller som scannet vedlegg til e-post. 
 • Hvis kopier leveres pr telefaks eller e-post, kan ambassaden i etterkant be om å få fremvist orignale dokumenter.
 

Behandlingstid

Fristen gjelder fra tidspunktet søknaden, med alle vedlegg, er mottatt.

Behandlingstiden for søkere fra andre SUS-land blir minimum to uker, på grunn av intern konsultasjon blant Schengen-landene.


C – visum for privat-, turist- og forretningsbesøk

1 uke

B – visum (transittvisum for reise til Svalbard)

1 uke

D – visum (når vedtaket allerede er fattet av Utlendingsdirektoratet i Oslo)

(når søknaden forhåndsvurderes av ambassaden)

3 arbeidsdager


10 arbeidsdager

Arbeids- og oppholdstillatelser (disse behandles av UDI)

Forventet saksbehandlingstid i UDI

Eventuelle helligdager forskyver prosessen.
I sommersesongen (medio april – medio september) anbefales det å søke om visum i god tid før planlagt avreise. I det man kan påregne lengre saksbehadnligstid – opptil 10 arbeidsdager.

Det er søkerens ansvar å levere søknad i tide.

Forhold som for eksempel forsinket postgang og allerede betalte flybilletter fremskynder ikke saksbehandlingen.

Det anbefales ikke å kjøpe flybilletter før visumsøknaden er innvilget.

Ambassaden er ikke behjelpelig med å skaffe arbeid i Norge.

Ambassaden er ikke behjelpelig med pengeoverføringer.

 
Sakbehandlingsgebyr Angående gebyr i søknader om arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse:

I alle søknader om arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse som sendes UDI for avgjørelse:

-Hele gebyret betales ved utenriksstasjonen.
-Hos politiet i Norge må søkeren vise en kvittering og eventuelt en bekreftelse fra utenriksstasjonen på at hele gebyret er betalt.

I alle saker hvor utenriksstasjonen innvilger 7D-visum, slik at søker deretter kan levere sin søknad om familiegjenforening eller arbeidstillatelse hos politiet i Norge:

- Gebyr skal ikke betales ved utenriksstasjonen.
- Fullt gebyr skal betales ved innlevering av søknad hos politiet i Norge.

I alle søknader som gjelder studenter (første gangs søknad), arbeidstillatelse som au pair og sesongarbeidstillatelse må fullt gebyr betales ved utenriksstasjonen.

Gebyr for borgere av Russland og Ukraina:

C – visum (privat-, turist- og forretningsbesøk)

 

RUR 1500(35 Euro)

B – visum (transittvisum)

RUR 1500(35 Euro)

D – visum (ved arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse - unntatt familiegjenforening - etter vedtak fra UDI)

 

 

D - visum ved familiegjenforening

RUR 4800 

(Kr. 1100,)

 

13.000 

(Kr 3000)

Gebyr for borgere av Hviterussland, Kasakhstan, Usbekistan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan, Georgia og Armenia:

C – visum (privat-, turist- og forretningsbesøk)

 

RUR 2500(60 Euro)

B – visum (transittvisum)

RUR 2500(60 Euro)

D – visum (ved arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse - unntatt familiegjenforening - etter vedtak fra UDI)

 

 

D - visum ved familiegjenforening

RUR  4.800(Kr.1100,-)

 

RUR 13.000(Kr. 3000) 

 

Gebyret betales kontant ved innlevering av visumsøknaden.
Det må altså betales gebyr uavhengig av om visum blir innvilget eller avslått.
En søknad vil ikke regnes som innlevert før gebyr er innbetalt.

 

Disse grupper søkere betaler ikke saksbehandlingsgebyr:
 
Barn under 6 år.

Ektefeller, barn, foreldre, besteforeldre og barnebarn av russiske statsborgere med lovlig opphold i Norge er fritatt for visumgebyr i forbindelse med privatbesøk til vedkommende. Det russiske statsborgerskapet til den som bor i Norge må dokumenteres i søknaden med kopi av denne personens gyldige utenrikspass. I motsatt tilfelle vil utenriksstasjonen ta gebyr uavhengig av slektskapsforhold. Slektsskapsforhold med russisk statsborger som har lovlig opphold i Norge må dokumenteres i søknaden og opplyses om i invitasjon.

 

Invitasjon

Siden det ikke finnes et offentlig godkjent skjema for invitasjon for privatbesøk, godtas ikke invitasjoner i form av et skjema.

Invitasjon skrives på norsk som et brev fra den som inviterer til den inviterte. Brevet må være underskrvet fra den som inviterer til Norge.

Invitasjon for privatbesøk

Invitasjon for forretningsbesøk

 

Reiseforsikring

Reise- og sykeforsikring som dekker minst 30 000 Euro for hele perioden og alle dagene søker kommer til å oppholde seg i Norge/Schengen-området.

Kopi av forsikringsbeviset leveres sammen med visumsøknaden. Hvis forsikringen leveres senere, forlenges saksbehandlingen med 3 arbeidsdager.

Reiseforsikringen tegnes ved valgfritt russisk forsikringsselskap.
Priser på reiseforsikring fås hos forsikringsselskapet.

Ved søknad om multivisum dokumenteres forsikring for den første innreiseperioden.
Det er søkerens ansvar å forsikre seg ved fremtidige innreiser. Gyldig forsikring fremvises grensekontrollen ved hver ankomst til Norge/Schengen-området.

 

Utenrikspassets gyldighet

For at visum skal kunne innvilges, må søkerens utenrikspass være gyldig i minst tre måneder utover forventet retur til hjemlandet.

 

Kontaktinformasjon

MOSKVA             ST. PETERSBURG                MURMANSK                         UTLENDINGSDIREKTORATET (UDI)

                                

MOSKVA

Visumavdelingen ved den norske ambassaden i Moskva

Besøksadresse

Povarskaja-gaten 7 (inngang fra Bolsjaja Moltsjanovka-gaten). Nærmeste metrostasjon er Arbatskaja.

Postadresse

Embassy of Norway, Visa Section, Povarskaja 7, 131940 Moscow, Russia.

Telefonhenvendelser

Besvares fra kl. 9 til kl. 10 (Moskva tid) på telefon:
+7 495 933 14 15.

Husk å sjekke Ofte stilte spørsmål på våre nettsider før du ringer.

Faks

+7 495 933 14 14
Det er viktig at dette faksnummeret brukes ved henvendelser til visumavdelingen.

E-post

moscowvisa@mfa.no   
Der er viktig at denne e-post adressen brukes ved henvendelser til visumavdelingen. 

 

ST. PETERSBURG

Visumavdelingen ved det norske generalkonsulat i St. Petersburg

Besøksadresse

Nevskij Prospekt 25

Postadresse

Nevskij Prospekt 25, 191186 St. Petersburg

Telefonhenvendelser

Besvares fra kl. 12 til kl. 13 på telefon: +7 812 336 64 23

Faks

+7 812 336 64 22

E-post

cons.gen.stpetersburg@mfa.no   
Der er viktig at denne e-post adressen brukes ved henvendelser til visumavdelingen. 

 

 

MURMANSK

Visumavdelingen ved det norske generalkonsulat i Murmansk

Besøksadresse

Sofja Perovskaja-gaten 5

Postadresse

Sofja Perovskaja 5, 183038 Murmansk, Russland

Telefonhenvendelser

Besvares fra kl. 14 til kl. 16 på telefon: +7 8152 400 620

Faks:

+7 8152 476178

E-post

visum-mmk@mfa.no   
Der er viktig at denne e-post adressen brukes ved henvendelser til visumavdelingen. 

 

 

UDI

Utlendingsdirektoratet i Oslo

Opplysningstjenesten for søkere

+47 23 35 16 00

UDIs sentralbord

+47 23 35 15 00

Faks

Hjemmeside www.udi.no

Faksnummer til UDIs avdelinger

Hjemmeside

 


Åpningstider for besøkende

MOSKVA            

ST. PETERSBURG               

MURMANSK

MOSKVA

Visumavdelingen ved den norske ambassaden i Moskva

Mandag, tirsdag, onsdag

10 – 12

Torsdag

Stengt

Fredag

10 – 12

I sommersesongen, dvs. juni, juli og august, vil åpningstiden være utvidet til kl. 13.

For reiseselskaper gjelder egne åpningstider.

 

ST. PETERSBURG

Visumavdelingen ved det norske generalkonsulatet i St. Petersburg

Mandag - Fredag

09.30 - 10.00  Utlevering av pass og visum
10 -12  Innlevering av søknader

For reiseselskaper gjelder egne åpningstider.

 

MURMANSK

Visumavdelingen ved det norske generalkonsulatet i Murmansk

Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag

 

 9 – 12   Innlevering av søknader
12 – 13  Utlevering av pass og visum

Fredag

Stengt

For reiseselskaper gjelder egne åpningstider.

 

 

Ofte stilte spørsmål

Må søknaden leveres personlig?
Søkere som kan søke om visum ved den norske ambassaden i Moskva (klikk her), og som bor langt unna hovedstaden, kan sende søknaden med alle vedlegg og saksbehandlingsgebyr til ambassaden (visumavdelingen). Husk å fylle ut et telefonnummer (gjerne mobil) som du kan nås på fra 9 til 17 Moskva-tid.

Det anbefales å bruke et ekspresspostfirma. Søkeren må selv velge firmaet. Ambassaden har ikke en liste over disse.

 

Kan ambassaden sende passet med visumet tilbake til søker?
Søkeren kan selv bestille henting av passet med kurer fra ekspresspostfirmaet. Husk at saksbehandlingstiden er 1 uke etter at søknaden ble mottatt ved visumavdelingen. Ambassaden har ikke kapasitet til å bekrefte om en søknad er blitt levert. Vennligst sjekk datoen for leveringen hos ekspresspostfirmaet.

 

Kan en slekting eller bekjent levere/hente min søknad/pass?
Ja, hvis vedkommende bekrefter slektskapet med for eksempel fødselsattest. Venner og bekjente må ha en notariusbekreftet fullmakt for levering/henting av dokumenter. Klikk her for et eksempel på fullmakt.

 

Hvordan kan man betale saksbehandlingsgebyr?

Saksbehandligsgebyret skal betales kontant i russiske rubler.

 

Hva slags forsikring kreves det?

 

Jeg kan foreløpig ikke oppgi nøyaktige datoer på avreise og retur. Hva skriver jeg i punkt 25., 30. og 31. i søknadskjemaet?

Hvis du vet at du vil oppholde deg i Norge i for eksempel 14 dager i løpet av neste måned oppgir du 14 dager i punkt 25 i søknadsskjemaet. I punkt 30 og 31 oppgir du tidsramme på en måned, for eksempel 1.1.2007 og 31.1.2007. Ditt visum vil da være gyldig i 14 dager i perioden fra 1.1. 2007 til 31.7.2007. Dvs. at du kan reise til Norge i perioden f.o.m. 1.1.2007 t.o.m. 18.1. 2007 og komme tilbake etter 14 dager eller mindre.

 

 

 

 

 

 

 

 


Источник:     |   Bookmark and Share